Zakaj bi morala “trajnostna” podjetja svojim zaposlenim zagotoviti wellness programe

Znašli smo se v času, ko nas na vsakem koraku pozivajo k trajnostnem ravnanju, v čemer so mnoga podjetja zaznala novo možnost za pozicioniranje na trgu. Pa vendar trajnost, če jo enačimo s kratico ESG, v ospredje ne postavlja zgolj naravo, pač pa tudi ljudi in družbo kot celoto. Seveda nihče ne oporeka nuje, da bolje poskrbimo za naravo, a zdi se, da mnoga podjetja in tudi vladne organizacije v svojem komuniciranju naslavljajo zgolj problematiko okolja, pogosto pa se pozabi na najpomembnejši gradnik trajnostne prihodnosti – ljudi.

Zakaj so ravno podjetja tista, ki bi morala vsaj toliko pomena kot jo izkazujejo skrbi za naravo, dati tudi na pomen za zaposlene? Kot lastnik podjetja veste, da so zaposleni vaš najdragocenejši vir. Mnoge študije kažejo, da lahko podjetja s srečnimi in zdravimi zaposlenimi bistveno izboljšajo tako učinkovitost kot poslovni uspeh. Zato je nujno, da vsem svojim zaposlenim zagotovite orodja, ki jih potrebujejo za uspeh v vseh vidikih svojega življenja, ne zgolj na delovnem mestu.

Nad izgorelost zaposlenih s spodbujanjem zdravih navad

Eden od načinov za to so različni wellness programi (programi dobrega počutja) zaposlenih, ki spodbujajo zdravje in dobro počutje. Zato so takšni wellness programi odličen način za povečanje pripadnosti zaposlenih. Ta pa je eden najpomembnejših dejavnikov pri določanju, kako produktivni in tudi zadovoljni z delovnim okoljem so vaši zaposleni. Če želite, da se člani vaše ekipe počutijo bolj povezani, motivirani in bolj zdravi, potem razmislite o tem, kako boste izboljšali njihovo počutje in zdravje izven delovnega časa in okolja.

Naj vas termin »wellness programi« ne prestraši ali odvrne od dobrih namenov. Takšen program lahko oblikujete sami znotraj podjetja, tako da vzpostavite sistem nagrajevanja, ki bo ob določenih dosežkih ali vzpostavitvi pozitivnih navad nagradil zaposlene. Zaposlene nagradite za sodelovanje v zdravih dejavnostih, kot je popoldanska športna aktivnost ali hoja po stopnicah namesto vožnje z dvigalom, tako da jim dodelite točke, ki jih je mogoče unovčiti na darilnih karticah lokalnih podjetij, ki ponujajo wellness ali športne storitve.

Tako bodo zaposleni bolj zdravi, kar pa je predpogoj za uspešnost na delovnem mestu. Nobena skrivnost ni, da so zdravi in zadovoljni zaposleni bolj učinkoviti, vendar obstajajo tudi druge prednosti zagotavljanja wellness nagradnih programov za vaše zaposlene. Zdravi in zadovoljni zaposleni bodo bolj pripadni podjetju in bodo manj verjetno odšli drugam. To je lahko še posebej pomembno, če poskušate obdržati talente na vse bolj konkurenčnem trgu dela ali če želite, da se vaši zaposleni počutijo kot del nečesa posebnega – kulture podjetja, kjer je ljudem mar drug za drugega in si skupaj prizadevajo za pozitiven skupni cilji.

Za vsem se skriva tudi jasna računica. Stroški zamenjave zaposlenega so ponavadi veliko višji od stroškov iniciative, ki stremi k izboljšanju zadovoljstva zaposlenih in njihove pripadnosti podjetju. Welness programi lahko pomagajo zmanjšati stopnjo fluktuacije, tako da se zaposleni počutijo cenjene in spoštovane, kar jih bo spodbudilo, da ostanejo v vaši organizaciji dlje časa.

Izkušnje mnogih podjetij kažejo, da že samo en sam obstoječ wellness program lahko bistveno izboljša zdravje in dobro počutje znotraj podjetja. Kaj lahko torej storite?

  • Ena od možnosti je npr. ekipa prehranskih svetovalcev, ki s pripravo individualnih programov prehrane in vadbe poskrbijo za boljšo fizično pripravljenost in posledično za boljše počutje zaposlenih.
  • Zaposlenim lahko priskrbite strokovne učitelje joge, ki so specializirani za poučevanje sodobnega pristopa k vadbi joge. Joga je dobra možnost za wellness program, saj nudi celostni pristop, ki upošteva pet temeljnih načel zdravega življenja: pravilna telesna vadba, pravilno dihanje, pravilno sproščanje, pravilna prehrana, ter pozitivno razmišljanje in meditacija.
  • Darilni paketi za različne tipe masaže, razvajanja v SPA centrih in savnah ali pa različne športne aktivnosti ali doživetja v naravi so odličen način, kako izboljšati fizično in psihično zdravje zaposlenih, ki so se znašli na robu izgorelosti.

Gre samo za nekaj primerov, a pomembno je, da osvojite samo miselnost, ki počutje zaposlenih postavlja bistveno višje na lestvici prioritet. Wellness programi so samo eden od takšnih. Ne glede na to, za kakšen program dobrega počutja se boste na koncu odločili, je pomembno le, da svojim zaposlenim omogočite (bolj) zdrav življenjski slog. Hvaležni vam bodo in bodo to tudi pokazali s svojo predanostjo skupnim ciljem.